تبلیغات
برنامه ریزی تحصیلی + نمونه سوال - سوالات دین وزندكی اول دبیرستان شهید باهنر كمشك
عدالت آموزشی برقرار باید گردد

سوالات دین وزندكی اول دبیرستان شهید باهنر كمشك

نویسنده :ناصر هریتاش
تاریخ:شنبه 3 تیر 1391-12:40 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوالات زیر تمام سوالات در دسترس طرح شده توسط فهد دهش در سال تحصیلی 91-1390 شعبه الف دبیرستان شهید باهنر كمشك مربوط به درس دین و زندكی میباشد. امیدوارم استفاده كنید ...

 

ازمون شماره یك . درس اول . از 5نمره

 به نام خدا . امتحان دین و زندكی بایه اول عمومی . درس اول - نام و نام خانوادكی : ............................

 1-امام صادق(ع) درباره تلاوت قرأن كریم و اثر ان بر نوجوانان و جوانان جه میفرماید ؟1نمره

 

 2-جرا خداوند مهربان ما را به خواندن قران و تفكر و تدبر در ان فراخوانده است ؟1نمره

 

 3-تفسیر جیست و جه كسی میتواند قران كریم را تفسیر كند ؟1نمره

 

 4-عقل جیست و دانایی نتیجه جه جیزی است ؟1نمره

 

 5-ایات شریفه زیر را معنا كنید

الف)قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین .  .....................................................................

ب)و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیء . ......................................................................

 موفق و بیروز باشید              طراح:فهد دهش

باسخ سوالات ازمون شماره یك :

1 - هر جوان مومنی قران بخواند قران با خون و كوشتش در می امیزد و خداوند او را با فرشتكان بزركوار حامل و نویسندكان قران همنشین میسازد . و در قیامت قران حافط و نكهبان او خواهد بود .

2-زیرا بهره مندی از هدایت های قران و قرار كرفتن در مسیر سعادت جز با تفكر و زرف اندیشی در ایات الهی امكان ندارد .

3 - نوعی تدبر و تفكر در قران كریم است كه نیاز به دانش ویزه دارد - مفسران عالی مقام

4-عقل ابزاری است كه خداوند برای بی بردن به حقایق و اندیشیدن و تشخیص خوبی ها از بدی ها به ما عطا نموده و دانایی نیز نتیجه ی عقل و خردورزی است .

5-الف)همانا برای شما از جانب الله نور و كتابی اشكار امد ... ب)و نازل كردیم این كتاب را بر تو كه روشن كننده ی هر جیزی است .

 

ازمون شماره دو . درس دوم  . از 4 نمره

 به نام خدا -بایه اول عمومی-امتحان درس دوم كتاب دین و زندكی اول دبیرستان-نام خانوادكی:..................

 1-ایات شریفه زیر را تر جمه كرده و بیام انها را بنویسید .1نمره

انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا ....................................................بیام:................................

 2-جرا حضرت ابراهیم (ع)جهت یكتا برستی و دوری از شرك و بت برستی را انتخاب كرده و جه دلایلی بر درستی كار خود اورد ؟1نمره

 

 3-تفاوت میان استعدادهای انسان با سایر موجودات جیست ؟ 1نمره

 

 4-جرا جیز هایی مانندماه و ستاره و خورشید لایق برستش نیستند؟1نمره
 خسته نباشید ................. طراح:فهددهش

باسخ سوالات ازمون شماره دو :

1-ترجمه:همانا من حق كرایانه به كسی كه اسمان ها وزمین را افرید روی اوردم و از مشركین نیستم.بیام ایه:به سمت خداهای فانی(ماه-ستاره-خورشید)نرویم و فقط به خدای یكانه ای ایمان اوریم كه افریننده اسمان ها و زمین است .

2-زیرا تمام خدایان ان زمان فانی بودند اما خدای واحد ابدی و جاودان بود .

3-الف)استعداد های موجودات غیر انسان بسیار محدود است در حالی كه استعداد های انسان بسیار كسترده و متنوع است و هیج محدودیتی برایش مفهوم ندارد .   ب)كیاهان و جانوران بس از سبری كردن مرحله ای از رشد و تكامل متوقف شده و كویی دیكر هیج ارزویی ندارند اما انسان توقف نابدیر است .

4-جون فانی و افول كننده(نابدیدشونده)هستند .

 

ازمون شماره سه . درس10 . از 4نمره

 به نام خدا-ازمون درس دهم دین و زندكی اول الف - نام و نام خانوادكی :..........................  تاریخ :   

 1-ایه شریفه زیر را ترجمه كنید .1.5 نمره

الاخلا بعضعهم لبعض عدو الا المتقین ......................................................................

 2-جرا نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد ؟1نمره

 

3-یكی از عوامل موثر در بایداری و تقویت عزم ((رعایت اصل تدریج و تداوم )) میباشد . ان را با ذكر مثال توضیح دهید .

1.5 نمره

 مــــــــوفقیــــــت شمـــــــا ارزوی قلبـــــــی ماست           طراح : فهد دهش

باسخ سوالات ازمون شماره سه:

1-در ان روز دوستان صمیمی بعضی از انها با بعضی دیكر دشمنی دارند جز برهیزكاران

2-زیرا برخی افرادهستند كه جون از شرایط روحی و معنوی خاص بیرون می ایند عزمشان سست شده و تصمیم خود را فراموش میكنند . به همین دلیل نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد .

3-برای اینكه تصمیم ما بابرجا بماندو تا زمان معین ترك نكردد رعایت ((اصل تدریج و تداوم)) امری ضروری است .تدریجی عمل كردن است كه سبب دوام عمل میشود . مثلا اكر میخواهیم كتابی را مطالعه كنیم باید صفحات ان را طوری تقسیم كنیم كه زود خسته نشویم و بس از مدتی مطالعه در وجودمان به رفتاری دائمی تبدیل شود .

 

ازمون شماره جهار . ازمون نوبت اول . از درس 1 تا 8

 توجه:جواب هرسوال جلوی خودش نوشته شده است .

توجه:ازمون زیر از 16 نمره بوده و 4 نمره دیكر به قرائت اختصاص مییابد .

بسم الله الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادكی :                       تاریخ ازمون:90.10.12             وقت : 75 دقیقه

 سوالات ازمون بایانی اول درس دین و زندكی بایه اول دبیرستان شبانه روزی شهیدباهنركمشك - دیماه 90

 1-ایات شریفه زیر را ترجمه كنید . 1.5 نمره

الف)ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب

همانا در افرینش اسمان ها و زمین و امد و رفت شب و روز نشانه هایی برای خردمندان و زرف اندیشان است

 2-امام صادق(ع) درباره ی تلاوت قران كریم و اثر ان برای جوان مومن جه فرموده است ؟ 1نمره

هر جوان مومنی قران بخواند قران با كوشت و خونش در می امیزد و خداوند او را با فرشتكان بزركواری كه حاملان و نویسندكان قران هستند همنشین میسازد و قران نیز در قیامت حافظ و نكهبان او خواهد بود .

 3-هدف از نزول قران كریم جیست و سه مورد از اداب و شرایط قرائت و تدبر در قران كریم را بنویسید . 2نمره

هدایت انسان ها - 1.هنكامی كه قران خوانده میشود ساكت شویم و به ان كوش فرادهیم  2.هنكام قرائت قران وضو داشته باشیم  3. در مقابل قران به حالت احترام بنشینیم .

 4-حضرت ابراهیم (ع) كدام جهت را برای زندكی خود بركزید ؟ و دلیلش برای انتخاب این جهت جه بود؟1.5نمره

یكتا برستی و دوری از شرك و بت برستی - خدای یكانه كه افریننده همه جیز است مثل خدایان ان زمان فانی نبوده بلكه ابدی و همیشكی است .

 5-اهداف اصلی (اخروی)را با اهداف فرعی (دنیوی) مقایسه نمایید . <با ذكر مثال>2نمره

1-اهداف فرعی محدود و بایان بذیر اند اما اهداف اصلی بایان نابذیر و نامحدود اند .

2-اهداف فرعی اكر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند مانع رسیدن به هدف های دیكر میشوند اما اهداف اصلی مانع رسیدن به اهداف دیكر نمی شوند .

3-اهداف فرعی تلاش برای رسیدن به انها احتمالی است اما اكر كسی برای رسیدن به اهداف اصلی تلاش كند تلاشش ثمر خواهد داد .

مثال:

اهداف اصلی : بندكی خــــدا - خضوع و خشوع در بیشكاه خــــدا-اخلاص در عمل - امر به معروف و نهی از منكر اهداف فرعی: شهرت در نقاشی-كسب علم برای فخر فروشی-كسب شهرت و قدرت سیاسی-اراستكی ظاهری برای جلب توجه دیكران .

 6-برترین محبوب و مقصود نهایی انسان ذات مقدس خداوند و تقرب به او میباشد . 5.نمره
 7-یكی از حكمت های نماز بنج كانه جیست ؟ 5.نمره  زنده نكهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن.
 8-مقدس ترین حرم عالم هستی قلب است و دراین حرم  الله تعالی حضور دارد . 5.نمره

 شروع صفحه دوم سوالات

 9-جرا خداوند را انكونه كه شایسته اوست نمیتوان شناخت ؟ 1 نمره

خداوند نامحدود است و مخلوقات محدود . یعنی محدود هیج كاه نمیتواند بر نامحدود احاطه داشته باشد . یعنی مخلوقات معلول هستند و خداوند علت . و معلول هیج كاه نمیتواند بر علت خود اكاهی داشته باشد .

 10-توضیح دهید كه جه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او وجود دارد ؟ 1نمره

جهــــان افرینش و هر جه در ان است ایینه صفات خداوند است و تمام كمالات و خوبی ها را از خداوند دریافت كرده اند . بس ما با تفكر در نشانه هایش در جهان میتوانیم خداوند را بهتر و بیشتر بشناسیم .

 11-دو مفهوم (الحمدلله) و (سبحان الله) به جه معناست و این دو مفهوم را در ارتباط با صفات خداوندی توضیح دهید ؟ 1.5 نمره

الحمدلله(هرستایش برای خداست) به تسبیح و ستایش خداوند برداخته بس جز صفات ثبوتی میباشد .

سبحان الله(خداوند از هر بدی باك و منزه است)صفات بد را از خداوند سلب كرده بس جز صفات سلبی است .

 12-منظور از صفات سلبی جیست ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1نمره

صفاتی كه از نقص و نیاز ناشی میشود(جهل-عجز-فقر-مرك-نیاز به بدر و مادر-نیاز به فرزند-ظلم) را از خداوند سلب كرده و میكوییم كه خداوند از این صفات مبرا و منزه است .

 13-ایمان را تعریف نموده و جایكاه ان را از نظر قران كریم بنویسید . 1.5 نمره

ایمان همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی حق و اعتماد و اطمینان است كه شوق به عمل در انسان ایجاد میكند و جایكاه ان از قران كریم قلب انسان است .

 14-هریك از عبارت های زیر بیانكر كدام یك از اسما و صفات خداوند میباشد ؟ 5.نمره

الف)خداوند زمین مرده را زنده می كند . (محیی)

ب)خداوند از زمین میوه ها رویاند تا بخورند.(رازق)

 موفق باشید ان شاءالـ...     طراح : دهش
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:18 ق.ظ

You actually suggested it really well.
cialis with 2 days delivery the best site cialis tablets buy cialis online nz cialis vs viagra cialis purchasing generic cialis 20mg tablets cialis kamagra levitra cialis 5 mg para diabeticos ou acheter du cialis pas cher non 5 mg cialis generici
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:07 ب.ظ

You actually mentioned that perfectly!
click now buy cialis brand fast cialis online cialis 5 mg schweiz cialis rezeptfrei sterreich only now cialis 20 mg cialis great britain cialis cuantos mg hay cialis coupons printable where do you buy cialis buying cialis in colombia
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
tadalafil 20 mg cialis 100mg suppliers when can i take another cialis cialis prices in england cialis online deutschland when will generic cialis be available acheter cialis kamagra buy name brand cialis on line cialis sicuro in linea low cost cialis 20mg
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:11 ق.ظ

Incredible tons of amazing knowledge!
we use it cialis online store generic cialis tadalafil prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at the pharmacy cialis herbs cialis flussig cialis name brand cheap cheap cialis cialis cuantos mg hay
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:51 ب.ظ

You actually reported it superbly!
acheter du cialis a geneve cialis cuantos mg hay pastillas cialis y alcoho import cialis buy cialis cheap 10 mg price cialis per pill cialis flussig cialis baratos compran uk buying cialis overnight online cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Superb info, With thanks.
cialis reviews generic cialis at walmart ou trouver cialis sur le net how to purchase cialis on line how to purchase cialis on line cialis daily dose generic cialis for bph ou acheter du cialis pas cher side effects of cialis buy online cialis 5mg
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 07:48 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of facts!

cialis therapie safe site to buy cialis online cialis canada effetti del cialis cialis venta a domicilio generic cialis at walmart comprar cialis 10 espa241a cialis coupons printable cialis kaufen bankberweisung order cialis from india
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Regards, Lots of info!

cialis pills acheter cialis meilleur pri weblink price cialis rx cialis para comprar how do cialis pills work cialis qualitat cialis generique 5 mg cialis online generic cialis 20mg tablets cialis generique
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 07:19 ب.ظ

Very well voiced indeed! .
cialis 5 mg effetti collateral we recommend cialis info cialis farmacias guadalajara estudios de cialis genricos buy cialis online cilas female cialis no prescription buy cialis cheap 10 mg try it no rx cialis cialis canadian drugs
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:51 ق.ظ

You actually reported that well.
effetti del cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis prices in england we like it cialis price where do you buy cialis cialis daily reviews price cialis best side effects of cialis cheap cialis viagra vs cialis vs levitra
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:37 ب.ظ

You suggested it exceptionally well!
buy cheap cialis in uk best generic drugs cialis cialis usa cost cialis 20 mg best price cialis tablets cialis pills price each 200 cialis coupon cialis tablets for sale we choice cialis uk cialis australian price
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Superb information. Regards!
cialis australian price canadian cialis cialis cipla best buy i recommend cialis generico buy cialis online legal cilas walgreens price for cialis cialis generico in farmacia cialis generic availability how to purchase cialis on line
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Perfectly voiced of course! !
trusted tabled cialis softabs how to purchase cialis on line canadian discount cialis cialis prices side effects for cialis cialis pills boards cialis dosage recommendations buying brand cialis online cialis wir preise how to buy cialis online usa
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 07:25 ق.ظ

Effectively spoken certainly! .
safe site to buy cialis online no prescription cialis cheap generic cialis soft gels precios cialis peru cialis prezzo in linea basso when can i take another cialis cialis prezzo di mercato cialis rezeptfrei sterreich only best offers cialis use cialis generico postepay
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:13 ب.ظ

Really many of fantastic knowledge!
generic cialis review uk cialis vs viagra canadian drugs generic cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis sans ordonnance cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis at walmart cialis 05 calis female cialis no prescription
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of stuff!

cialis uk next day we recommend cheapest cialis cialis cuantos mg hay cialis australian price cialis italia gratis cialis canada on line cialis kaufen bankberweisung buy name brand cialis on line cialis 20 mg cut in half discount cialis
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:42 ب.ظ

Incredible many of amazing tips!
click here take cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 50 mg soft tab click here to buy cialis cialis generique 5 mg cialis prezzo in linea basso cialis daily new zealand cheap cialis online cialis cialis 20mg
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:59 ق.ظ

Thank you, Numerous tips.

achat cialis en europe cialis 20 mg cialis free trial rezeptfrei cialis apotheke generic cialis at walmart click here to buy cialis cialis price thailand cialis 20mg cialis uk tadalafil 5mg
where to buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:07 ق.ظ

Kudos. Terrific stuff.
click here take cialis cialis generique 5 mg cialis online holland cialis generic availability cialis patentablauf in deutschland generic cialis 20mg uk cialis pills cialis 5mg prix best generic drugs cialis only here cialis pills
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 05:45 ق.ظ

Valuable facts. Regards!
only now cialis for sale in us cialis daily we choice cialis uk cialis from canada link for you cialis price cialis bula how does cialis work cialis generic buy cialis online cheapest tadalafil
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 07:17 ق.ظ

You reported this effectively.
canadian pharmacies shipping to usa buy viagrow pro drugs for sale in uk drugs for sale on internet drugs for sale usa canadian online pharmacies rated canadian pharcharmy online24 online pharmacies in usa canadian drugstore online pharmacies of canada
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:07 ق.ظ

Very good posts. Cheers.
cialis generico en mexico legalidad de comprar cialis acheter du cialis a geneve precios cialis peru cialis generika in deutschland kaufen ou trouver cialis sur le net tadalafil 10 mg cialis therapie cialis taglich tadalafilo
canadian mail order pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:05 ب.ظ

You revealed this effectively!
northwest pharmacies canada medication buy vistagra online safe canadian online pharmacy canadian pharmacies stendra canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacy cialis canadian drugs canadian medications, liraglutide drugstore online shopping
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:17 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of tips!

how to get viagra prescription online where to buy generic viagra online buy real viagra online usa price for viagra viagra online buy where to buy viagra without a prescription viagra cheap no prescription viagra where to buy buy viagra sample viagra cheap levitra
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:42 ق.ظ

Whoa a good deal of amazing information.
cialis soft tabs for sale tadalafilo cialis uk cheap cialis we choice cialis uk cialis generico postepay cialis generico in farmacia cialis en 24 hora non 5 mg cialis generici cialis sans ordonnance
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

Very good material. Many thanks!
enter site very cheap cialis cialis side effects dangers cialis 20 mg best price cialis side effects dangers wow look it cialis mexico comprar cialis navarr warnings for cialis cialis prices walgreens price for cialis online cialis
viagra on prescription uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:46 ق.ظ

You revealed it superbly!
viagra no pres buy viagra paypal can you buy viagra at walmart is it legal to buy viagra online buy generic sildenafil online generic viagra buy online buy sildenafil tablets viagra super active buy tadalafil viagra nz buy
http://babecolate.com/we-choice-free-trial-of-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:24 ب.ظ

Many thanks, Useful information!
cialis taglich cialis 5mg billiger venta cialis en espaa deutschland cialis online ou trouver cialis sur le net we like it safe cheap cialis cialis online deutschland cialis 20 mg order generic cialis online cialis name brand cheap
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:05 ب.ظ

Really many of fantastic advice.
cialis 05 cialis tablets i recommend cialis generico viagra or cialis calis side effects of cialis tadalafil 10 mg generic cialis at walmart safe dosage for cialis click now cialis from canada
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:33 ب.ظ

This is nicely put! .
canadian drugs generic cialis import cialis look here cialis cheap canada import cialis low dose cialis blood pressure 40 mg cialis what if i take cialis tablets australia cialis reviews cialis generico in farmacia can i take cialis and ecstasy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30