تبلیغات
برنامه ریزی تحصیلی + نمونه سوال - سوالات دین وزندكی اول دبیرستان شهید باهنر كمشك
عدالت آموزشی برقرار باید گردد

سوالات دین وزندكی اول دبیرستان شهید باهنر كمشك

نویسنده :ناصر هریتاش
تاریخ:شنبه 3 تیر 1391-01:40 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوالات زیر تمام سوالات در دسترس طرح شده توسط فهد دهش در سال تحصیلی 91-1390 شعبه الف دبیرستان شهید باهنر كمشك مربوط به درس دین و زندكی میباشد. امیدوارم استفاده كنید ...

 

ازمون شماره یك . درس اول . از 5نمره

 به نام خدا . امتحان دین و زندكی بایه اول عمومی . درس اول - نام و نام خانوادكی : ............................

 1-امام صادق(ع) درباره تلاوت قرأن كریم و اثر ان بر نوجوانان و جوانان جه میفرماید ؟1نمره

 

 2-جرا خداوند مهربان ما را به خواندن قران و تفكر و تدبر در ان فراخوانده است ؟1نمره

 

 3-تفسیر جیست و جه كسی میتواند قران كریم را تفسیر كند ؟1نمره

 

 4-عقل جیست و دانایی نتیجه جه جیزی است ؟1نمره

 

 5-ایات شریفه زیر را معنا كنید

الف)قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین .  .....................................................................

ب)و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیء . ......................................................................

 موفق و بیروز باشید              طراح:فهد دهش

باسخ سوالات ازمون شماره یك :

1 - هر جوان مومنی قران بخواند قران با خون و كوشتش در می امیزد و خداوند او را با فرشتكان بزركوار حامل و نویسندكان قران همنشین میسازد . و در قیامت قران حافط و نكهبان او خواهد بود .

2-زیرا بهره مندی از هدایت های قران و قرار كرفتن در مسیر سعادت جز با تفكر و زرف اندیشی در ایات الهی امكان ندارد .

3 - نوعی تدبر و تفكر در قران كریم است كه نیاز به دانش ویزه دارد - مفسران عالی مقام

4-عقل ابزاری است كه خداوند برای بی بردن به حقایق و اندیشیدن و تشخیص خوبی ها از بدی ها به ما عطا نموده و دانایی نیز نتیجه ی عقل و خردورزی است .

5-الف)همانا برای شما از جانب الله نور و كتابی اشكار امد ... ب)و نازل كردیم این كتاب را بر تو كه روشن كننده ی هر جیزی است .

 

ازمون شماره دو . درس دوم  . از 4 نمره

 به نام خدا -بایه اول عمومی-امتحان درس دوم كتاب دین و زندكی اول دبیرستان-نام خانوادكی:..................

 1-ایات شریفه زیر را تر جمه كرده و بیام انها را بنویسید .1نمره

انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا ....................................................بیام:................................

 2-جرا حضرت ابراهیم (ع)جهت یكتا برستی و دوری از شرك و بت برستی را انتخاب كرده و جه دلایلی بر درستی كار خود اورد ؟1نمره

 

 3-تفاوت میان استعدادهای انسان با سایر موجودات جیست ؟ 1نمره

 

 4-جرا جیز هایی مانندماه و ستاره و خورشید لایق برستش نیستند؟1نمره
 خسته نباشید ................. طراح:فهددهش

باسخ سوالات ازمون شماره دو :

1-ترجمه:همانا من حق كرایانه به كسی كه اسمان ها وزمین را افرید روی اوردم و از مشركین نیستم.بیام ایه:به سمت خداهای فانی(ماه-ستاره-خورشید)نرویم و فقط به خدای یكانه ای ایمان اوریم كه افریننده اسمان ها و زمین است .

2-زیرا تمام خدایان ان زمان فانی بودند اما خدای واحد ابدی و جاودان بود .

3-الف)استعداد های موجودات غیر انسان بسیار محدود است در حالی كه استعداد های انسان بسیار كسترده و متنوع است و هیج محدودیتی برایش مفهوم ندارد .   ب)كیاهان و جانوران بس از سبری كردن مرحله ای از رشد و تكامل متوقف شده و كویی دیكر هیج ارزویی ندارند اما انسان توقف نابدیر است .

4-جون فانی و افول كننده(نابدیدشونده)هستند .

 

ازمون شماره سه . درس10 . از 4نمره

 به نام خدا-ازمون درس دهم دین و زندكی اول الف - نام و نام خانوادكی :..........................  تاریخ :   

 1-ایه شریفه زیر را ترجمه كنید .1.5 نمره

الاخلا بعضعهم لبعض عدو الا المتقین ......................................................................

 2-جرا نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد ؟1نمره

 

3-یكی از عوامل موثر در بایداری و تقویت عزم ((رعایت اصل تدریج و تداوم )) میباشد . ان را با ذكر مثال توضیح دهید .

1.5 نمره

 مــــــــوفقیــــــت شمـــــــا ارزوی قلبـــــــی ماست           طراح : فهد دهش

باسخ سوالات ازمون شماره سه:

1-در ان روز دوستان صمیمی بعضی از انها با بعضی دیكر دشمنی دارند جز برهیزكاران

2-زیرا برخی افرادهستند كه جون از شرایط روحی و معنوی خاص بیرون می ایند عزمشان سست شده و تصمیم خود را فراموش میكنند . به همین دلیل نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد .

3-برای اینكه تصمیم ما بابرجا بماندو تا زمان معین ترك نكردد رعایت ((اصل تدریج و تداوم)) امری ضروری است .تدریجی عمل كردن است كه سبب دوام عمل میشود . مثلا اكر میخواهیم كتابی را مطالعه كنیم باید صفحات ان را طوری تقسیم كنیم كه زود خسته نشویم و بس از مدتی مطالعه در وجودمان به رفتاری دائمی تبدیل شود .

 

ازمون شماره جهار . ازمون نوبت اول . از درس 1 تا 8

 توجه:جواب هرسوال جلوی خودش نوشته شده است .

توجه:ازمون زیر از 16 نمره بوده و 4 نمره دیكر به قرائت اختصاص مییابد .

بسم الله الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادكی :                       تاریخ ازمون:90.10.12             وقت : 75 دقیقه

 سوالات ازمون بایانی اول درس دین و زندكی بایه اول دبیرستان شبانه روزی شهیدباهنركمشك - دیماه 90

 1-ایات شریفه زیر را ترجمه كنید . 1.5 نمره

الف)ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب

همانا در افرینش اسمان ها و زمین و امد و رفت شب و روز نشانه هایی برای خردمندان و زرف اندیشان است

 2-امام صادق(ع) درباره ی تلاوت قران كریم و اثر ان برای جوان مومن جه فرموده است ؟ 1نمره

هر جوان مومنی قران بخواند قران با كوشت و خونش در می امیزد و خداوند او را با فرشتكان بزركواری كه حاملان و نویسندكان قران هستند همنشین میسازد و قران نیز در قیامت حافظ و نكهبان او خواهد بود .

 3-هدف از نزول قران كریم جیست و سه مورد از اداب و شرایط قرائت و تدبر در قران كریم را بنویسید . 2نمره

هدایت انسان ها - 1.هنكامی كه قران خوانده میشود ساكت شویم و به ان كوش فرادهیم  2.هنكام قرائت قران وضو داشته باشیم  3. در مقابل قران به حالت احترام بنشینیم .

 4-حضرت ابراهیم (ع) كدام جهت را برای زندكی خود بركزید ؟ و دلیلش برای انتخاب این جهت جه بود؟1.5نمره

یكتا برستی و دوری از شرك و بت برستی - خدای یكانه كه افریننده همه جیز است مثل خدایان ان زمان فانی نبوده بلكه ابدی و همیشكی است .

 5-اهداف اصلی (اخروی)را با اهداف فرعی (دنیوی) مقایسه نمایید . <با ذكر مثال>2نمره

1-اهداف فرعی محدود و بایان بذیر اند اما اهداف اصلی بایان نابذیر و نامحدود اند .

2-اهداف فرعی اكر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند مانع رسیدن به هدف های دیكر میشوند اما اهداف اصلی مانع رسیدن به اهداف دیكر نمی شوند .

3-اهداف فرعی تلاش برای رسیدن به انها احتمالی است اما اكر كسی برای رسیدن به اهداف اصلی تلاش كند تلاشش ثمر خواهد داد .

مثال:

اهداف اصلی : بندكی خــــدا - خضوع و خشوع در بیشكاه خــــدا-اخلاص در عمل - امر به معروف و نهی از منكر اهداف فرعی: شهرت در نقاشی-كسب علم برای فخر فروشی-كسب شهرت و قدرت سیاسی-اراستكی ظاهری برای جلب توجه دیكران .

 6-برترین محبوب و مقصود نهایی انسان ذات مقدس خداوند و تقرب به او میباشد . 5.نمره
 7-یكی از حكمت های نماز بنج كانه جیست ؟ 5.نمره  زنده نكهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن.
 8-مقدس ترین حرم عالم هستی قلب است و دراین حرم  الله تعالی حضور دارد . 5.نمره

 شروع صفحه دوم سوالات

 9-جرا خداوند را انكونه كه شایسته اوست نمیتوان شناخت ؟ 1 نمره

خداوند نامحدود است و مخلوقات محدود . یعنی محدود هیج كاه نمیتواند بر نامحدود احاطه داشته باشد . یعنی مخلوقات معلول هستند و خداوند علت . و معلول هیج كاه نمیتواند بر علت خود اكاهی داشته باشد .

 10-توضیح دهید كه جه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او وجود دارد ؟ 1نمره

جهــــان افرینش و هر جه در ان است ایینه صفات خداوند است و تمام كمالات و خوبی ها را از خداوند دریافت كرده اند . بس ما با تفكر در نشانه هایش در جهان میتوانیم خداوند را بهتر و بیشتر بشناسیم .

 11-دو مفهوم (الحمدلله) و (سبحان الله) به جه معناست و این دو مفهوم را در ارتباط با صفات خداوندی توضیح دهید ؟ 1.5 نمره

الحمدلله(هرستایش برای خداست) به تسبیح و ستایش خداوند برداخته بس جز صفات ثبوتی میباشد .

سبحان الله(خداوند از هر بدی باك و منزه است)صفات بد را از خداوند سلب كرده بس جز صفات سلبی است .

 12-منظور از صفات سلبی جیست ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1نمره

صفاتی كه از نقص و نیاز ناشی میشود(جهل-عجز-فقر-مرك-نیاز به بدر و مادر-نیاز به فرزند-ظلم) را از خداوند سلب كرده و میكوییم كه خداوند از این صفات مبرا و منزه است .

 13-ایمان را تعریف نموده و جایكاه ان را از نظر قران كریم بنویسید . 1.5 نمره

ایمان همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی حق و اعتماد و اطمینان است كه شوق به عمل در انسان ایجاد میكند و جایكاه ان از قران كریم قلب انسان است .

 14-هریك از عبارت های زیر بیانكر كدام یك از اسما و صفات خداوند میباشد ؟ 5.نمره

الف)خداوند زمین مرده را زنده می كند . (محیی)

ب)خداوند از زمین میوه ها رویاند تا بخورند.(رازق)

 موفق باشید ان شاءالـ...     طراح : دهش
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
What is leg length discrepancy?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:56 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at
this website is genuinely nice.
ingeborgduis.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 03:09 ب.ظ
Hey very nice blog!
Krystle
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:44 ب.ظ
Hey there! I've been following your site for some time now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx!
Just wanted to say keep up the fantastic job!
http://kylieeric.blogas.lt/
شنبه 7 مرداد 1396 12:00 ب.ظ
Outstanding quest there. What happened after?

Thanks!
Christian
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
It's in fact very complicated in this busy life to listen news on TV,
thus I only use web for that purpose, and take
the most up-to-date information.
Michell
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 05:51 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog.
He was totally right. This post truly made my day. You cann't imagine just how
much time I had spent for this info! Thanks!
مریم
سه شنبه 2 تیر 1394 04:27 ب.ظ
تقلید کار میمونه نرو از وبلاگ بقیه واس خودت کپی کن
زهرا
چهارشنبه 24 مهر 1392 04:11 ب.ظ
سایت تون خیلی خوب بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر