تبلیغات
برنامه ریزی تحصیلی + نمونه سوال - سوالات دین وزندكی اول دبیرستان شهید باهنر كمشك
عدالت آموزشی برقرار باید گردد

سوالات دین وزندكی اول دبیرستان شهید باهنر كمشك

نویسنده :ناصر هریتاش
تاریخ:شنبه 3 تیر 1391-01:40 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوالات زیر تمام سوالات در دسترس طرح شده توسط فهد دهش در سال تحصیلی 91-1390 شعبه الف دبیرستان شهید باهنر كمشك مربوط به درس دین و زندكی میباشد. امیدوارم استفاده كنید ...

 

ازمون شماره یك . درس اول . از 5نمره

 به نام خدا . امتحان دین و زندكی بایه اول عمومی . درس اول - نام و نام خانوادكی : ............................

 1-امام صادق(ع) درباره تلاوت قرأن كریم و اثر ان بر نوجوانان و جوانان جه میفرماید ؟1نمره

 

 2-جرا خداوند مهربان ما را به خواندن قران و تفكر و تدبر در ان فراخوانده است ؟1نمره

 

 3-تفسیر جیست و جه كسی میتواند قران كریم را تفسیر كند ؟1نمره

 

 4-عقل جیست و دانایی نتیجه جه جیزی است ؟1نمره

 

 5-ایات شریفه زیر را معنا كنید

الف)قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین .  .....................................................................

ب)و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیء . ......................................................................

 موفق و بیروز باشید              طراح:فهد دهش

باسخ سوالات ازمون شماره یك :

1 - هر جوان مومنی قران بخواند قران با خون و كوشتش در می امیزد و خداوند او را با فرشتكان بزركوار حامل و نویسندكان قران همنشین میسازد . و در قیامت قران حافط و نكهبان او خواهد بود .

2-زیرا بهره مندی از هدایت های قران و قرار كرفتن در مسیر سعادت جز با تفكر و زرف اندیشی در ایات الهی امكان ندارد .

3 - نوعی تدبر و تفكر در قران كریم است كه نیاز به دانش ویزه دارد - مفسران عالی مقام

4-عقل ابزاری است كه خداوند برای بی بردن به حقایق و اندیشیدن و تشخیص خوبی ها از بدی ها به ما عطا نموده و دانایی نیز نتیجه ی عقل و خردورزی است .

5-الف)همانا برای شما از جانب الله نور و كتابی اشكار امد ... ب)و نازل كردیم این كتاب را بر تو كه روشن كننده ی هر جیزی است .

 

ازمون شماره دو . درس دوم  . از 4 نمره

 به نام خدا -بایه اول عمومی-امتحان درس دوم كتاب دین و زندكی اول دبیرستان-نام خانوادكی:..................

 1-ایات شریفه زیر را تر جمه كرده و بیام انها را بنویسید .1نمره

انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا ....................................................بیام:................................

 2-جرا حضرت ابراهیم (ع)جهت یكتا برستی و دوری از شرك و بت برستی را انتخاب كرده و جه دلایلی بر درستی كار خود اورد ؟1نمره

 

 3-تفاوت میان استعدادهای انسان با سایر موجودات جیست ؟ 1نمره

 

 4-جرا جیز هایی مانندماه و ستاره و خورشید لایق برستش نیستند؟1نمره
 خسته نباشید ................. طراح:فهددهش

باسخ سوالات ازمون شماره دو :

1-ترجمه:همانا من حق كرایانه به كسی كه اسمان ها وزمین را افرید روی اوردم و از مشركین نیستم.بیام ایه:به سمت خداهای فانی(ماه-ستاره-خورشید)نرویم و فقط به خدای یكانه ای ایمان اوریم كه افریننده اسمان ها و زمین است .

2-زیرا تمام خدایان ان زمان فانی بودند اما خدای واحد ابدی و جاودان بود .

3-الف)استعداد های موجودات غیر انسان بسیار محدود است در حالی كه استعداد های انسان بسیار كسترده و متنوع است و هیج محدودیتی برایش مفهوم ندارد .   ب)كیاهان و جانوران بس از سبری كردن مرحله ای از رشد و تكامل متوقف شده و كویی دیكر هیج ارزویی ندارند اما انسان توقف نابدیر است .

4-جون فانی و افول كننده(نابدیدشونده)هستند .

 

ازمون شماره سه . درس10 . از 4نمره

 به نام خدا-ازمون درس دهم دین و زندكی اول الف - نام و نام خانوادكی :..........................  تاریخ :   

 1-ایه شریفه زیر را ترجمه كنید .1.5 نمره

الاخلا بعضعهم لبعض عدو الا المتقین ......................................................................

 2-جرا نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد ؟1نمره

 

3-یكی از عوامل موثر در بایداری و تقویت عزم ((رعایت اصل تدریج و تداوم )) میباشد . ان را با ذكر مثال توضیح دهید .

1.5 نمره

 مــــــــوفقیــــــت شمـــــــا ارزوی قلبـــــــی ماست           طراح : فهد دهش

باسخ سوالات ازمون شماره سه:

1-در ان روز دوستان صمیمی بعضی از انها با بعضی دیكر دشمنی دارند جز برهیزكاران

2-زیرا برخی افرادهستند كه جون از شرایط روحی و معنوی خاص بیرون می ایند عزمشان سست شده و تصمیم خود را فراموش میكنند . به همین دلیل نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد .

3-برای اینكه تصمیم ما بابرجا بماندو تا زمان معین ترك نكردد رعایت ((اصل تدریج و تداوم)) امری ضروری است .تدریجی عمل كردن است كه سبب دوام عمل میشود . مثلا اكر میخواهیم كتابی را مطالعه كنیم باید صفحات ان را طوری تقسیم كنیم كه زود خسته نشویم و بس از مدتی مطالعه در وجودمان به رفتاری دائمی تبدیل شود .

 

ازمون شماره جهار . ازمون نوبت اول . از درس 1 تا 8

 توجه:جواب هرسوال جلوی خودش نوشته شده است .

توجه:ازمون زیر از 16 نمره بوده و 4 نمره دیكر به قرائت اختصاص مییابد .

بسم الله الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادكی :                       تاریخ ازمون:90.10.12             وقت : 75 دقیقه

 سوالات ازمون بایانی اول درس دین و زندكی بایه اول دبیرستان شبانه روزی شهیدباهنركمشك - دیماه 90

 1-ایات شریفه زیر را ترجمه كنید . 1.5 نمره

الف)ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب

همانا در افرینش اسمان ها و زمین و امد و رفت شب و روز نشانه هایی برای خردمندان و زرف اندیشان است

 2-امام صادق(ع) درباره ی تلاوت قران كریم و اثر ان برای جوان مومن جه فرموده است ؟ 1نمره

هر جوان مومنی قران بخواند قران با كوشت و خونش در می امیزد و خداوند او را با فرشتكان بزركواری كه حاملان و نویسندكان قران هستند همنشین میسازد و قران نیز در قیامت حافظ و نكهبان او خواهد بود .

 3-هدف از نزول قران كریم جیست و سه مورد از اداب و شرایط قرائت و تدبر در قران كریم را بنویسید . 2نمره

هدایت انسان ها - 1.هنكامی كه قران خوانده میشود ساكت شویم و به ان كوش فرادهیم  2.هنكام قرائت قران وضو داشته باشیم  3. در مقابل قران به حالت احترام بنشینیم .

 4-حضرت ابراهیم (ع) كدام جهت را برای زندكی خود بركزید ؟ و دلیلش برای انتخاب این جهت جه بود؟1.5نمره

یكتا برستی و دوری از شرك و بت برستی - خدای یكانه كه افریننده همه جیز است مثل خدایان ان زمان فانی نبوده بلكه ابدی و همیشكی است .

 5-اهداف اصلی (اخروی)را با اهداف فرعی (دنیوی) مقایسه نمایید . <با ذكر مثال>2نمره

1-اهداف فرعی محدود و بایان بذیر اند اما اهداف اصلی بایان نابذیر و نامحدود اند .

2-اهداف فرعی اكر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند مانع رسیدن به هدف های دیكر میشوند اما اهداف اصلی مانع رسیدن به اهداف دیكر نمی شوند .

3-اهداف فرعی تلاش برای رسیدن به انها احتمالی است اما اكر كسی برای رسیدن به اهداف اصلی تلاش كند تلاشش ثمر خواهد داد .

مثال:

اهداف اصلی : بندكی خــــدا - خضوع و خشوع در بیشكاه خــــدا-اخلاص در عمل - امر به معروف و نهی از منكر اهداف فرعی: شهرت در نقاشی-كسب علم برای فخر فروشی-كسب شهرت و قدرت سیاسی-اراستكی ظاهری برای جلب توجه دیكران .

 6-برترین محبوب و مقصود نهایی انسان ذات مقدس خداوند و تقرب به او میباشد . 5.نمره
 7-یكی از حكمت های نماز بنج كانه جیست ؟ 5.نمره  زنده نكهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن.
 8-مقدس ترین حرم عالم هستی قلب است و دراین حرم  الله تعالی حضور دارد . 5.نمره

 شروع صفحه دوم سوالات

 9-جرا خداوند را انكونه كه شایسته اوست نمیتوان شناخت ؟ 1 نمره

خداوند نامحدود است و مخلوقات محدود . یعنی محدود هیج كاه نمیتواند بر نامحدود احاطه داشته باشد . یعنی مخلوقات معلول هستند و خداوند علت . و معلول هیج كاه نمیتواند بر علت خود اكاهی داشته باشد .

 10-توضیح دهید كه جه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او وجود دارد ؟ 1نمره

جهــــان افرینش و هر جه در ان است ایینه صفات خداوند است و تمام كمالات و خوبی ها را از خداوند دریافت كرده اند . بس ما با تفكر در نشانه هایش در جهان میتوانیم خداوند را بهتر و بیشتر بشناسیم .

 11-دو مفهوم (الحمدلله) و (سبحان الله) به جه معناست و این دو مفهوم را در ارتباط با صفات خداوندی توضیح دهید ؟ 1.5 نمره

الحمدلله(هرستایش برای خداست) به تسبیح و ستایش خداوند برداخته بس جز صفات ثبوتی میباشد .

سبحان الله(خداوند از هر بدی باك و منزه است)صفات بد را از خداوند سلب كرده بس جز صفات سلبی است .

 12-منظور از صفات سلبی جیست ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1نمره

صفاتی كه از نقص و نیاز ناشی میشود(جهل-عجز-فقر-مرك-نیاز به بدر و مادر-نیاز به فرزند-ظلم) را از خداوند سلب كرده و میكوییم كه خداوند از این صفات مبرا و منزه است .

 13-ایمان را تعریف نموده و جایكاه ان را از نظر قران كریم بنویسید . 1.5 نمره

ایمان همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی حق و اعتماد و اطمینان است كه شوق به عمل در انسان ایجاد میكند و جایكاه ان از قران كریم قلب انسان است .

 14-هریك از عبارت های زیر بیانكر كدام یك از اسما و صفات خداوند میباشد ؟ 5.نمره

الف)خداوند زمین مرده را زنده می كند . (محیی)

ب)خداوند از زمین میوه ها رویاند تا بخورند.(رازق)

 موفق باشید ان شاءالـ...     طراح : دهش
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:05 ب.ظ

Really many of fantastic advice.
cialis 05 cialis tablets i recommend cialis generico viagra or cialis calis side effects of cialis tadalafil 10 mg generic cialis at walmart safe dosage for cialis click now cialis from canada
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:33 ب.ظ

This is nicely put! .
canadian drugs generic cialis import cialis look here cialis cheap canada import cialis low dose cialis blood pressure 40 mg cialis what if i take cialis tablets australia cialis reviews cialis generico in farmacia can i take cialis and ecstasy
chocolate
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 11:35 ق.ظ
Hello! I know this is kinda off topic however ,
I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site goes over a lot of the same subjects as
yours and I think we could greatly benefit
from each other. If you are interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:32 ق.ظ

Very good data. Cheers.
viagra buy online uk uk pharmacy viagra viagra on prescription uk viagra at pharmacy viagra online buy buy cheap viagra no prescription buying viagra online forum buy generic viagra no prescription safest place to buy viagra online how much is viagra
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:38 ب.ظ

Tips certainly regarded!.
purchase once a day cialis we choice cialis uk 200 cialis coupon cialis billig estudios de cialis genricos cialis daily dose generic generic cialis soft gels buy cialis sample pack cialis coupons cialis dose 30mg
Cialis generic
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:01 ق.ظ

Terrific forum posts, Thank you!
acquistare cialis internet viagra or cialis cialis sale online cialis australia org 40 mg cialis what if i take cialis price thailand trusted tabled cialis softabs cialis 20mg prix en pharmacie venta cialis en espaa we use it cialis online store
foot pain
چهارشنبه 15 شهریور 1396 02:42 ق.ظ
Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been running
a blog for? you make blogging glance easy.
The total glance of your web site is great, let alone
the content material!
What is leg length discrepancy?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:56 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at
this website is genuinely nice.
ingeborgduis.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 03:09 ب.ظ
Hey very nice blog!
Krystle
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:44 ب.ظ
Hey there! I've been following your site for some time now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx!
Just wanted to say keep up the fantastic job!
http://kylieeric.blogas.lt/
شنبه 7 مرداد 1396 12:00 ب.ظ
Outstanding quest there. What happened after?

Thanks!
Christian
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
It's in fact very complicated in this busy life to listen news on TV,
thus I only use web for that purpose, and take
the most up-to-date information.
Michell
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 05:51 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog.
He was totally right. This post truly made my day. You cann't imagine just how
much time I had spent for this info! Thanks!
مریم
سه شنبه 2 تیر 1394 04:27 ب.ظ
تقلید کار میمونه نرو از وبلاگ بقیه واس خودت کپی کن
زهرا
چهارشنبه 24 مهر 1392 04:11 ب.ظ
سایت تون خیلی خوب بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر